Vzpomínka na sestru Elišku

Pan biskup Mons. Josef Kajnek

Z homilie při mši svaté pro sestry zastupující svá řeholní společenství (KVPŽŘ): "To, že probíhá proces blahořečení jedné z vás, je projevem moci, Božího milosrdenství a Boží přízně. Bůh nezapomněl a nezapomíná i na modlitby těch sester, které v pokoji odpočívají na místním hřbitově. Jejich modlitby a jejich oběti hovoří i dnes.
Sestra Eliška zvítězila, protože, jak říkával otec arcibiskup Karel Otčenášek, uměla vybalancovat náročné životní peripetie tak, že se jí staly povzbuzením k rychlejšímu duchovnímu růstu a hlubšímu a důvěrnějšímu spojení s Bohem. A tento její příklad je stále živý a volá k následování."

2.6.2021

Požehnání Domu sestry Elišky

Web Královéhradecké diecéze

Po dvouleté rekonstrukci nás pan biskup Jan Vokál navštívil, aby Dům sestry Elišky požehnal. Tím se otevřel všem, kdo budou chtít přijet odpočinout si a načerpat nových sil. Díky aktuální situaci můžeme během tohoto léta přivítat mladé lidi, rodiny i jednotlivce, kteří se přijíždějí zúčastnit některého z programů nebo se ztišit a vykonat si exercicie.

31.5.2021

Z rokokového zámku Dům sestry Elišky s QR kódy

Web Královéhradecké diecéze

Příběh proměny kláštera na Hoješíně během posledních dvou let.

16 .3.2021

Vzpomínka na Hoješín

Mons. Mgr. Vladimír Málek

"Pokud jde o Hoješín, mám opravdu velkou radost z prováděné rekonstrukce. Pro mne je to místo mého mládí, dozrávání povolání ke kněžství, přátelství a krásných setkání; duchovní prostor uprostřed čisté přírody Železných hor a v blízkosti vodní nádrže Seč; místo spojené se vzpomínkami na vzácné lidi, ať už sestry, jako byly S.M. Eliška, S.M. Jakoba nebo S.M. Juvenalis, nebo kněží P. František Michálek, P. Ladislav Kubík a další."

16.12.2020

Stopa delší než jedna generace

Během brigády na nás dýchl kus historie tohoto domu. Ať jeho další příběh je vytvářený s pokorou a otevřeností k těm, kdo sem budou přicházet.

11.12.2020

Otevřená srdce a krásná místa. Kde žijí sestřičky?

Cesta za řeholníky a řeholnicemi v Pardubickém kraji

Podcast Českého rozhlasu postupně navštěvuje čtyři místa. O komunitě sester na Hoješíně si můžete poslechnout od 15:35 min.

17.3.2019

Video z Pure Franciscan Camp 2018

5 .9.2018

Klášter Školských sester sv. Františka na Hoješíně

Křesťanský magazín České televize

Pořad byl natáčen v době, kdy se klášter stává domovem a tábořištěm dětí, ale zabývá se i historií a dalšími tématy vztahujícími se k tomuto místu.

2.9.2018

Video ze setkání rodin v březnu 2017

31.3.2017

Video Zámek Hoješín z roku 2015

7.11.2015