Sestra Eliška Pretschnerová

1911 - 1993

Sestra Eliška Pretschnerová vedla kongregaci Školských sester letech 1970-1983, poté se stala generální představenou v Římě. Během této doby byla na Hoješíně 14 měsíců internována a podrobována dlouhým výslechům státní bezpečnosti (prosinec 1973 – únor 1975). Po skončení své služby v Římě zde prožila posledních 10 let života (1983 – 1993). 4. 5. 1993 zde sestra Eliška. Pohřbena byla ve Slatiňanech.

Byla blízká lidem, nebála se žádné práce, brala si noční služby u nemocných sester a ráda pracovala na zahradě. Překládala články z cizojazyčných časopisů, rozesílala je kněžím i věřícím. Lidé obdivovali její úsměv, dobrotu, modernost, otevřenost mladým lidem. Hoješín byl otevřený pro každého, kdo chce přijet. Snažila se být příchozím k dispozici. Příklad jejího života nezanikl.

Mnozí čerpají z příkladu jejího života a hledají u ní pomoc a přímluvu. Proto se sestry české provincie Školských sester sv. Františka rozhodly zahájit její beatifikační proces. Probíhá v královéhradecké diecézi. Věříme, že se sestra Eliška stane příkladem, že má co říci i dnešní společnosti – především svým duchem služby, prostoty, nezávislosti na hmotných věcech, radosti a lásky a úcty ke všem bez rozdílu. V zámku zpřístupněno místo, ve kterém žila na konci svého života. Je také možné ji prosit o přímluvu.

Moto jejího života

Přišla jsem vám sloužit!