Krajina blízká srdci

Hoješín se nachází v Českomoravské vrchovině,  oblasti Železných hor. Od roku 2012 je tato oblast Národním geoparkem. Příroda je zde bohatá na smíšené lesy, bohaté rostlinstvo a svým geologickým podložím patří tato oblast k nejstarším na území Česka. 

Na své si zde přijdou rodiny s dětmi i ti, kteří přicházejí načerpat sil a vyhledávají ticho, samotu a krásu přírody.

Sečská přehrada svou rozlohou budí respekt, zve ke koupání i k projížďce na loďkách, vede ale i k zastavení a zamyšlení nad naším životem.

Prostor pro ztišení, meditaci a setkání s Bohem v parku zámku

Rádi bychom upravili v parku zámku skalku a nad ní vytvořili místa k zastavení a k posezení. V prostoru kolem kříže v severní části chceme vytvořit klidné místo s posezením pro soukromou nebo společnou modlitbu.

V jihovýchodní části parku bude vytvořen prostor pro rodiče s dětmi. Bude zde hřiště, ohniště i prostor pro setkání.