Když vše pokryje sníh

Leden 2021

V lednu Železné hory pokryl sníh a začalo k tomu mrznout. Podívejte se, jak to u nás v těchto zimních dnech vypadá nejen z tepla kuchyně, ale přímo v okolí zámečku.

Za ranního svítání

Leden 2021

Probouzející den má svou krásu a je příležitostí k modlitbě a rozjímání. Provází jej ticho a odcházející chlad noci střídá světlo dne. Jak symbolický obraz života a celého stvoření.

Prostor pro ztišení a modlitbu v parku zámku

Květen 2020

Chceme pozvat všechny, kdo k nám přijíždějí, aby se na chvíli zastavili a načerpali nových sil. Park zámku nabízí prostor pro procházku, modlitbu i ztišení. Je možné si zde vykonat soukromou i společnou duchovní obnovu nebo exercicie.

Jednou ze soch v parku je socha sv. Jana Nepomuckého, římskokatolického kněze, mučedníka zpovědního tajemství.

V klidnější části parku je prostor pro modlitbu u kříže nebo křížové cesty. V lesním remízku se nachází socha Panny Marie. Spojení s přírodou a historií vzbuzuje úctu k Bohu i k životu, který je nám dán.

Podél zátok až do Seče

Květen 2021

U přehrady jsou snadno přístupná místa, kde si lze zapůjčit loďku nebo šlapadlo. Je zde také několik osad a dokonce je zde i pláž. Při březích lze potkat mnoho rybářů. Nejklidnější jsou zátoky, ve kterých se na klidné vodě zrcadlí zakotvené lodě. Jejich atmosféra vyzývá k zastavení se a k zaposlouchání se při pohledu na hladinu do zvuku vln.

U přítoku sečské přehrady

Květen 2021

Z Hoješína je pěkná vycházka podél přehrady k jejímu ústí, kde se vlévá řeka Chrudimka. Cesta vede přes Dolní Ves, kolem osady Rackovice a Březinky.

V této jižní přítokové části nesmí lovit rybáři, protože v nízké vodě se třou kapři. Příroda je zde bohatá i na další druhy ryb a živočichů. Staré stromy podél přítoku a mělká bažinatá část přehrady dodávají tomuto místu jedinečný charakter majestátnosti.

Cesta směrem na Klokočov je vhodná i pro rodiny s dětmi, při přechodu přes řeku směrem na Ústupky a zříceninu hradu Oheb je třeba přebrodit brod (viz foto).

Zřícenina hradu Oheb

Květen 2021

Jednou z dominant okolí Hoješína je zřícenina hradu Oheb. Hrad se tyčí nad přehradou Seč a je z něm nádherný výhled na přehradu a okolní krajinu.

Jisté prameny hovoří o jeho založení v 11. století. Ve 12. a 13. století byl jeho držitelem klášter benediktinů z Vilémova. Od roku 1405 byl vlastníkem Ješík z Popovce, později Zmrzlík ze Svojšína. Za husitských válek jej spravoval Hynek Krušina z Lichtemburka a poté Hertvík z Rušínova. Od roku 1455 jej vlastnili Trčkové z Lípy, kteří jej přestavěli. Od roku 1499 byl hrad opuštěn.

Z hradu se zachovaly zbytky hradeb, vstupní brána a některé části dělových bašt. Okolí hradu a svahy přehrady s bohatým porostem jsou přírodní rezervací.

Zámeckým parkem

Květen 2020

K zámeckému parku patří sad, včelín, hospodářské budovy a skalka s květinami a jezírkem. Dýchá historií, když se procházíte pod starými vzrostlými stromy nebo se zastavíte u náhrobní desky nebo erbu. Je prostorem pro setkání, odpočinek, hru i modlitbu. Chtěli bychom, aby prostor zámeckého parku sloužil rodinám i jednotlivcům tak, aby se v něm cítili dobře.

Po lukách, lesích a stráních

Květen 2020

Každé období na Hoješíně má svou vlastní  atmosféru, vůni květin a stromů, zvuk ptactva i zvěře. Tyto fotografie jsou pořízené na jaře, kdy příroda nabývala na síle a slunce dávalo o sobě vědět.

Po cestách a pěšinách

Duben 2020

Cesty jsou symbolem našich všedních i životních cest. Místní cesty umožňují zažít rozhled po krajině i skrytost alejí a lesů. Poskytují dostatek soukromí i bezpečí pro toho, kdo se po nich prochází. V okolí Hoješína jich takových najdeme více, ať už směrem k přehradě, po místních stráních, lesy do sousedních vesnic a osad.

Další stavby v zámeckém parku

Duben 2020

V areálu hoješínského zámku se nachází více budov, které slouží pro ubytování návštěvníků. Každá z nich má svá vlastní specifika. Více informací o naší nabídce ubytování najdete na stránce Chci přijet.

Zimní klid u přehrady

Únor 2020

S nastupující zimou utichá ruch okolo přehrady a i rybáři se stahují do svých domovů. Přehrada je částečně vypuštěná, vytažené loďky čekají na další sezónu. V takové atmosféře je snadné ponořit se do svého nitra a věnovat čas hlubším věcem.

Podzimní krajinou

Říjen 2019

Hoješín se nachází v krajinné oblasti Sečská vrchovina, na jihovýchodní části Železných hor, které jsou součástí Českomoravské vrchoviny. Jde o místo s bohatou a rozmanitou přírodou a výjimečnou geologickou historií. Od roku 2012 je většina Sečské vrchoviny součástí Národního geoparku Železné hory. Fotografie jsou pořízené během podzimní vycházky k přehradě a krajinou v blízkosti Hoješína.