1750 - 1958

Zámeček v majetku rodin Schonfeldů a Berků z Dubé

Zámek se nachází v obci Hoješín, místní části města Seč. která leží v Železných horách nad levým břehem rekreační vodní nádrže Seč. První zmínky o obci Hoješín sahají do roku 1491. Původně rokokový lovecký zámeček rodiny Schonfeldů a Berků z Dubé vystavěl 1750 Karel Josef Schmiedl ze Schmieden. V polovině 19. století byl úpravou fasády částečně smazán rokokový styl zámečku. Štít objektu a pravděpodobně i tvar střechy pochází z konce 19. století. Na počátku 20. století zámek zpustl.

1958 - 1961

Koupě polorozbořeného zámečku a jeho oprava

Během komunismu byly od roku 1950 zabrány kláštery. Sestry směly pracovat jen v domovech důchodců a u mentálně postižených. Po dovršení důchodového věku musely pracoviště opustit. Sestra Eliška Pretschnerová, naše tehdejší provinciální představená, našla a zakoupila v roce 1958 polorozbořený zámek na Hoješíně a za pomoci pracovníků i sester jej opravila. Po dokončení byla komunisty přinucena budovu odevzdat státu a sestry si ji musely pronajmout.

1961 - 2005

Zámek slouží sestrám jako charitní domov

Exteriér zámečku si částečně zachoval svůj dřívější charakter. V zámku je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, v níž jsou zbytky rokokové štukové výzdoby.

Rekonstrukce zámku byla dokončena v roce 1961 a od 1. února zde začala žít komunita sester v domově spravovaného Českou katolickou charitou. I když sestry byly i nadále sledovány představiteli tehdejšího komunistického režimu, snažily se žít zasvěcený život naplno a sloužit podle možností i místním obyvatelům.

Mnohé ze sester naší kongregace očekávají vzkříšení těla na místním hřbitově, který se nachází kousek nad Hoješínem. Cesta k němu je lemovaná krásnou alejí vzrostlých stromů.

2005 - 2019

Malá komunita sester otevírá zámek všem příchozím

V roce 2005 zde Česká katolická charita ukončila provoz a sestry se přestěhovaly do zrekonstruovaného mateřince v Praze Břevnově. Na Hoješíně zůstala malá komunita sester. Dům je otevřen všem, kdo se chtějí zastavit, odpočinout si a načerpat duchovně i fyzicky nových sil. Schází se zde mladí, rodiny, farnosti, jednotlivci i skupiny. Přijíždějí k nám také sociálně znevýhodněné rodiny. Sestry vyučují náboženství v okolí, působí v místním domově pro seniory.

2019 - 2020

Potřeba rekonstrukce zámku

Za 60 let užívání se technický stav zámku zhoršil natolik, že bylo třeba provést rekonstrukci. Aby zámek mohl sloužit přijíždějícím návštěvníkům celoročně, bylo nutné řešit nevyhovující vytápění zámku, havarijní stav kanalizace, elektřiny i vody a snížit vlhkost v ubytovacích prostorách.

Na rekonstrukci se podílela firma Redomo a.s. Byla nám přiznána dotace EU na snížení energetické náročnosti objektu pro bydlení Hoješín č.p. 1, Seč. Jsme vděčné také za pomoc dalších firem a dobrovolníků. 

Stav před rekonstrukcí

Fotografie z průběhu rekonstrukce

Ze života naší komunity

2020 - 2021

Dokončení rekonstrukce a žehnání opraveného zámku

Pan biskup Jan Vokál požehnal  v neděli 30. května 2021 rekonstruovaný zámek. Děkujeme všem, kdo svou pomocí nebo finančním darem přispěli ke zdárnému dokončení prací. Při této příležitosti byl pojmenován Dům sestry Elišky na upomínku sestry Elišky Pretschnerové, bývalé provinciální představené naší kongregace, se kterou je toto místo spjato. V současné době probíhá diecézní část jejího beatifikačního procesu.

Od června 2021 je Dům sestry Elišky otevřen rodinám a všem, kdo k nám chtějí přijet si odpočinout a načerpat fyzických i duševních sil.

Momentky z našeho života