Bohoslužby v Domě sestry Elišky

S velkou vděčností se nám podařilo dokončit rekonstrukci domu a postupně je kaple připravována, aby v ní mohly být opět slaveny bohoslužby. 

Liturgický prostor kaple bude sloužit veřejnosti po kolaudaci budovy. Bližší informace o obnově pravidelných bohoslužeb najdete uveřejněné na našem webu.

Bohoslužby poté budou slaveny v kapli Domu sestry Elišky  v pondělí, pátek a v sobotu v 7.00 hodin. V neděli je slavena mše svatá v 9.30 hod v kostele sv. Vavřince v Seči.