Výstava betlémů - úprava programu

Z důvodu epidemických opatření, při zahájení výstavy betlémů 28.11.2021 ve 14 hod, nevystoupí chrámový sbor Vřesovice, ale výstava bude zahájena recitálem Popelka Nazaretská, na který jste všichni srdečně zváni. Zároveň prodlužujeme výstavu až do svátku Uvedení Páně do chrámu 2.2.2022.

Nová magnetka s vánočním motivem

Soutěž o víkendový pobyt v Hoješíně

Katolický týdeník č. 45/2021

Příloha je věnována společnosti Cesta 121, která pomáhá stárnoucím kněžím umožnit jim důstojně prožít jejich stáří. Při této příležitosti byla vyhlášena:

SOUTĚŽ O VÍKENDOVÝ POBYT NA HOJEŠÍNĚ - Vyfotografujte místo svého srdce

Soutěžící mají poslat svůj snímek nebo snímky místa, které mají rádi, které je pro ně důležité. Může to být příroda, dům, kostel, zátiší, prostředí, kde odpočívají. Snímek může být barevný i černobílý. Maximální počet do soutěže jsou tři snímky. Fotografie zasílejte do konce listopadu 2021 na email: info@cesta121.cz

8.11.2021

Pan biskup Mons. Josef Kajnek

Z homilie při mši svaté pro sestry zastupující svá řeholní společenství (KVPŽŘ): "To, že probíhá proces blahořečení jedné z vás, je projevem moci, Božího milosrdenství a Boží přízně. Bůh nezapomněl a nezapomíná i na modlitby těch sester, které v pokoji odpočívají na místním hřbitově. Jejich modlitby a jejich oběti hovoří i dnes.
Sestra Eliška zvítězila, protože, jak říkával otec arcibiskup Karel Otčenášek, uměla vybalancovat náročné životní peripetie tak, že se jí staly povzbuzením k rychlejšímu duchovnímu růstu a hlubšímu a důvěrnějšímu spojení s Bohem. A tento její příklad je stále živý a volá k následování.

1.6.2021

Požehnání Domu sestry Elišky

Web Královéhradecké diecéze

Po dvouleté rekonstrukci biskup Jan Vokál požehnal Dům sestry Elišky na Hoješíně. Místo tak opět může sloužit všem, kdo chtějí přijet si odpočinout a načerpat nových sil.

31.5.2021

Dopis z Domu sestry Elišky všem přátelům a dobrodincům

Milí přátelé a dobrodinci Domu sestry Elišky na Hoješíně,

s pomocí brigádníků jsme dokončili  některé práce okolo domu i v jeho interiéru. Očistili jsme a přestěhovali uskladněný nábytek a kapli jsme připravili pro sloužení bohoslužeb.

Proběhla i dřevorubecká brigáda na prořezání stromů, jiná skupina opravila a nabarvila plot pod zámkem. Při těchto brigádách jsme prožili krásné společenství s rodinami z různých míst republiky.

8.11.2021

Díky vašim darům jsme mohli pořídit dlažbu, skříně do pokojů, židle do přednáškového sálu a drobné vybavení do jednotlivých pokojů. Podařilo se nám také zařídit jídelnu a základní vybavení kuchyně.

Sestry kromě dokončování rekonstrukce slouží v pastoraci, kde se opět zapojují do výuky náboženství a setkávání různých společenství.

Na letní období chystáme tábor a další aktivity. Doufáme, že je budeme moct uskutečnit a že se všem v nově upraveném prostředí bude líbit.

Sestry každý týden adorovaly ke cti sv. Josefa, který je patronem pro letošní rok.

V březnu papež František zahájil “Rok rodiny Amoris laetitia”.  Také my chceme vytvořit prostor, ve kterém by se rodiny mohly setkávat a společně sdílet svou víru.

Velikonoční svátky jsme prožili již v naší kapli. Pokud to opatření dovolí, čekají nás v nejbližší době  víkendové obnovy, duchovní obnova se sestrou Eliškou a  prostor pro exercicie, čas na ztišení a modlitbu. 

Čeká nás kolaudace stavby a žehnání Domu sestry Elišky. Poté se bude moci dům otevřít všem, kdo sem budou chtít přijet.

Pro podporu našeho díla i nadále prodáváme různé produkty. Nově i pohledy a pexeso věnované sestře Elišce. Aktualizovali jsme seznam vybavení, na jehož pořízení nám pomůžete přispět. 

Vyprošujeme vám Boží požehnání a pravidelně za vás obětujeme mši svatou. Těšíme se, až se opět setkáme!

Vaše sestry z Hoješína.

24.4.2021

Z rokokového zámku Dům sestry Elišky s QR kódy

Web Královéhradecké diecéze

Příběh proměny kláštera na Hoješíně během posledních dvou let.

16 .3.2021

Vzpomínka na Hoješín

Mons. Mgr. Vladimír Málek

"Pokud jde o Hoješín, mám opravdu velkou radost z prováděné rekonstrukce. Pro mne je to místo mého mládí, dozrávání povolání ke kněžství, přátelství a krásných setkání; duchovní prostor uprostřed čisté přírody Železných hor a v blízkosti vodní nádrže Seč; místo spojené se vzpomínkami na vzácné lidi, ať už sestry, jako byly S.M. Eliška, S.M. Jakoba nebo S.M. Juvenalis, nebo kněží P. František Michálek, P. Ladislav Kubík a další."

16.12.2020

Stopa delší než jedna generace

Během brigády na nás dýchl kus historie tohoto domu. Ať jeho další příběh je vytvářený s pokorou a otevřeností k těm, kdo sem budou přicházet.

11.12.2020

Otevřená srdce a krásná místa. Kde žijí sestřičky?

Cesta za řeholníky a řeholnicemi v Pardubickém kraji

Podcast Českého rozhlasu postupně navštěvuje čtyři místa. O komunitě sester na Hoješíně si můžete poslechnout od 15:35 min.

17.3.2019