Vítejte na Hoješíně

Jsme řeholní společenství  Školských sester sv. Františka. Žijeme, modlíme se a pracujeme po vzoru sv. Františka z Assisi. Naše komunita se nachází na Hoješíně u Seče a je otevřená všem, kdo se chtějí zastavit, ztišit a duchovně občerstvit. Chceme zde vytvářet prostředí pro obnovu rodin, jednotlivců, skupin i farních společenství.

 ŠKOLSKÉ SESTRY

SV. FRANTIŠKA

Naše charisma:

apoštolská práce prožívání evangelia kajícnost chudoba

Odpovídáme na znamení doby a na potřeby Církve jako její věrné služebnice a radostně sloužíme chudým a jinak potřebným.

Asset-2-b5a24917

Pořádáme duchovní obnovy a setkání pro rodiny, seniory, mládež i děti, duchovní cvičení nebo víkendové pobyty: „modlitba a služba“. Je možné k nám přijet na rodinnou nebo farní rekreaci, na letní tábor nebo na osobní odpočinek.

komunita sester

Sestra Gratia je pověřena službou vedení komunity i koordinací prací spojených s rekonstrukcí Hoješína. Vyučuje náboženství v okolních školách a stará se o nemocného tatínka.

Pochází z Moravy, do kongregace vstoupila v době, kdy po uvolnění komunistického režimu bylo možné žít svobodně a veřejně své řeholní zasvěcení. Její první roky řeholního života jsou spojeny s Hoješínem, postupně prošla mnoha dalšími komunitami a službami pro společenství i v pastoraci, která je její srdcovou záležitostí.

Má ráda… a chtěla by druhým předat… 🙂

"Svatý kříži, stal ses novou archou spásy světu." Liturgie Povýšení svatého kříže

Sestra Terezka se stará o mnoho praktických a technických věcí v domě. Vyučuje náboženství na základních školách, vede společenství mládeže a je k dispozici všem, kdo k nám přichází.

Je rodákem z Uherského Hradiště, do naší kongregace vstupovala v době komunismu a během svého řeholního života vystřídala mnoho komunit a různých služeb. 

Její oblíbenou činností je… 🙂

"Nic není malé, co se koná z lásky a pro lásku." Terezie z Lisieux

Sestra Ancilla vytváří zázemí nejen komunitě, ale i pro všechny, kdo sem přicházejí. Často a ráda vaří, stará se o zahradu a najdete ji u všech skrytých pracích, bez kterých by to tu nebylo tak příjemné a krásné.

Vyrůstala na Moravě, do naší kongregace vstoupila také v době komunismu a během své formace vystřídala mnoho služeb i komunit. 

Její oblíbenou činností je…, na srdci jí leží především… 🙂

Marie řekla: "Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova." Lk 1,38

spojeni s námi

Když se řekne Hoješín a klášter sester...?

Texty, videa a podcasty.        

Jak nás podpořit.              

Prosba o modlitbu

 

Jak k nám

Hoješín 1
Seč, okres Chrudim

538 07