Jsme františkánským společenstvím řeholních sester. Žijeme životem zasvěceným Bohu uprostřed našeho světa. Působíme v Itálii, na Slovensku, v USA, v Chile, v Indii, v Kazachstánu a v Kyrgystanu. V naší republice máme fraternity v Praze, Brně, Liberci, ve Slatiňanech a na Hoješíně u Seče.

Z Konstitucí Školských sester sv. Františka:

Na povolání ke svatosti odpovídáme v duchu svatého Františka chválou a díkem Bohu, který zjevuje sám sebe ve stvoření, v Písmě svatém, v poslušnosti a v událostech našeho života.

Středem naší františkánské spirituality je náš Pán Ježíš Kristus v evangeliu, v eucharistii a ve všech našich bratřích a sestrách.

Setkáváme se s ním zvláště ve svátostném životě Církve a v radostech a bolestech našeho vlastního života i života těch, kterým sloužíme.

Vznik naší Kongregace

V roce 1843 vzniklo v Grazu v Rakousku jako odpověď na potřebu výchovy a vzdělání dívek z chudého prostředí.

Františka Antonie Lampl

Iniciovala založení našeho františkánského řeholního společenství a určila jeho duchovní hodnoty a směrování.

Kongregace v Čechách

Sestry Zahálkovy přicházejí do Čech v roce 1888. Pokračují ze v duchovním odkazu sester z Grazu v novém založení.

Ze života naší komunity

2019 - 2020