Jsme mezinárodní kongregací, působíme v 9 zemích světa. V Čechách máme řeholní domy v Praze, Brně, Slatiňanech u Chrudimi, v Liberci a zde na Hoješíně. Naše kongregace má své počátky v Grazu (1843), kde sestry založily školu pro chudé dívky. Do Čech přišly první sestry v roce 1888. Prvním místem našeho působení byly Slatiňany u Chrudimi.

Komunita sester v Domě sestry Elišky na Hoješíně

Sestry zakoupily zámek roku 1958 v době totality, kdy musely opustit mnohá místa, v nichž žily a sloužily. Po jeho opravě jej byly nuceny opět předat státu s podmínkou, že zde mohou sestry dožít v charitním domově pod správou České katolické charity. V roce 2005 zde Česká katolická charita ukončila provoz a sestry se přestěhovaly do zrekonstruovaného mateřince v Praze.

Na Hoješíně zůstala malá komunita sester, která pokračuje v poslání domu – být otevření všem, kdo se chtějí zastavit, odpočinout si a načerpat duchovně i fyzicky. Slouží také ve výuce náboženství v okolí a v pastoraci v místním domově pro seniory. V klášteře se schází jednotlivci i skupiny mládeže, maminek, příležitostně zde probíhají Kurzy alfa, na víkend přijíždějí skupiny z farností, otcové, rodiny s dětmi, kterým je dům především určen. Sestry se snaží věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným rodinám a těm, které potřebují podporu.

Za 60. let užívání potřeboval dům rekonstrukci, aby mohl i nadále sloužit svému poslání. Odborně se rekonstruuje prostor zámku, vlastní prací sester a s pomocí brigádníků si snažíme upravit areál parku a v rámci možností udělat i nutné opravy v okolních domcích a na chatě.

S velkou vděčností chceme poděkovat všem, kdo k nám přijíždějí na brigády, pomoc, kdo ke zdárnému průběhu oprav přispívají modlitbou i finančními dary! Jste v našich modlitbách a obětujeme za vaše úmysly a potřeby pravidelně mši svatou.

 

 

Pár fotek ze života naší komunity