Jsme mezinárodní kongregací, působíme v 9 zemích světa. V Čechách máme řeholní domy v Praze, Brně, Slatiňanech u Chrudimi, v Liberci a zde na Hoješíně.
Naše kongregace má své počátky v Grazu (1843), kde sestry založily školu pro chudé dívky.


Do Čech přišly první sestry v roce 1888. Prvním místem našeho působení byly Slatiňany u Chrudimi.

 

Naše charisma:
Třetího řeholního řádu sv. Františka zakořeněné v prožívání evangelia podle tradic františkánské kajícnosti je důvěrné spojení s Bohem uprostřed apoštolské práce.

V duchu františkánské chudoby, jednoduchosti a pokory ve společném životě se věnujeme křesťanské formaci a výchově pro celkový rozvoj člověka.

Odpovídáme na znamení doby a na potřeby Církve jako její věrné služebnice a radostně sloužíme chudým a jinak potřebným.

Jak žijeme naše charisma dnes?
Snažíme se přinášet hodnoty Evangelia – odpuštění, pokoje a života v plnosti Boží lásky – všude, kdy žijeme, pracujeme a sloužíme.
Hledáme znamení doby, potřeby konkrétních lidí kolem nás i potřeby církve a tak sloužíme chudým dnešní doby a všem potřebným. Modlíme se za všechny, kteří nás o modlitbu prosí.
Svedčíme o tom, že Bůh je dobrý a že pro každého člověka má plán spásy.