Příležitost k setkání se s Pánem na každý první pátek…