Pravidelná adorace v Domě sestry Elišky

Každou středu vás zveme modlit se za obnovu vztahů a víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání

Spolčo mládeže v Ronově na Doubravou

Těšíme se na tebe!

Modlitba chval ve Slatiňanech

Každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli kláštera ve Slatiňanech.

Setkávání maminek s dětmi

Čtvrtky 9.30 – 11.00 hod.

Zveme vás na posezení u čaje, kávy, sdílení a modlitbu.

Termíny jsou uvedeny na plakátku.

Sebou si přineste přezůvky. 

Pobožnost prvních pátků v měsíci

Příležitost k setkání se s Pánem na každý první pátek…