O nás

Vytisknout


Školské sestry svatého Františka:

Jsme mezinárodní kongregací, působíme v 9 zemích světa. V Čechách máme řeholní domy v Praze, Brně, Slatiňanech u Chrudimi, v Liberci a zde na Hoješíně.

Naše kongregace má své počátky v Grazu (1843), kde sestry založily školu pro chudé dívky.

Do Čech přišly první sestry v roce 1888. Prvním místem našeho působení byly Slatiňany u Chrudimi.

 

Naše charisma:

Třetího řeholního řádu sv. Františka 

zakořeněné v prožívání evangelia 

podle tradic františkánské kajícnosti 

je důvěrné spojení s Bohem uprostřed apoštolské práce.

 

V duchu františkánské chudoby, 

jednoduchosti a pokory ve společném životě 

se věnujeme křesťanské formaci 

a výchově pro celkový rozvoj člověka. 

 

Odpovídáme na znamení doby 

a na potřeby Církve 

jako její věrné služebnice 

a radostně sloužíme chudým a jinak potřebným.

 

Jak žijeme naše charisma dnes?

Snažíme se přinášet hodnoty Evangelia  - odpuštění, pokoje a života v plnosti Boží lásky - všude, kdy žijeme, pracujeme a sloužíme. 

Hledáme znamení doby, potřeby konkrétních lidí kolem nás i potřeby církve a tak sloužíme chudým dnešní doby a všem potřebným.

Modlíme se za všechny, kteří nás o modlitbu prosí.

Svedčíme o tom, že Bůh je dobrý a že pro každého člověka má plán spásy.

 

 PREZENTACE KE STAŽENÍ ZDE.

 
Wednesday the 19th. Vytvořil Petr Křesťan 2012