1750 - 1958

Zámeček v majetku rodin Schonfeldů a Berků z Dubé

Zámek se nachází v obci Hoješín, místní části města Seč. která leží v Železných horách nad levým břehem rekreační vodní nádrže Seč. První zmínky o obci Hoješín sahají do roku 1491. Původně rokokový lovecký zámeček rodiny Schonfeldů a Berků z Dubé vystavěl 1750 Karel Josef Schmiedl ze Schmieden. V polovině 19. století byl úpravou fasády částečně smazán rokokový styl zámečku. Štít objektu a pravděpodobně i tvar střechy pochází z konce 19. století. Na počátku 20. století zámek zpustl.

1958 - 1961

Koupě polorozbořeného zámečku a jeho oprava

Během komunismu byly od roku 1950 zabrány kláštery. Řeholní sestry směly pracovat jen v domovech důchodců a u mentálně postižených. Po dovršení důchodového věku musely pracoviště opustit. Sestra Eliška Pretschnerová, tehdejší provinciální představená Školských sester sv. Františka, našla pro tyto sestry polorozbořený zámek na Hoješíně a v roce 1958 jej zakoupila a spolu se sestrami ze Slatiňan jej opravila. Po dokončení oprav byla komunisty přinucena budovu odevzdat státu. 

1961 - 2005

Zámek slouží sestrám jako charitní domov

Exteriér zámečku si částečně zachoval svůj dřívější charakter. V zámku je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, v níž jsou zbytky rokokové štukové výzdoby. Rekonstrukce zámku byla dokončena v roce 1961 a od 1. února tohoto roku zde začala žít komunita sester v rámci charitního domova spravovaného Českou katolickou charitou. I když byly i nadále sledovány představiteli tehdejšího komunistického režimu, snažily se žít zasvěcený život naplno a sloužit podle potřeb i místním obyvatelům. Mnohá přátelství, která tehdy vznikla, zůstávají dodnes a sestry svým životem přinášely do tohoto kraje víru a sloužily druhým především službou modlitby a oběti.

Mnohé ze sester naší kongregace odpočívají a očekávají vzkříšení těla na místním hřbitově, který se nachází kousek nad Hoješínem. Cesta k němu je lemovaná krásnou alejí vzrostlých stromů.

2005 - 2019

Malá komunita sester otevírá zámek všem příchozím

V roce 2005 zde Česká katolická charita ukončila provoz a sestry se přestěhovaly do zrekonstruovaného mateřince v Praze. Na Hoješíně zůstala malá komunita sester, která pokračuje v poslání domu – být otevření všem, kdo se chtějí zastavit, odpočinout si a načerpat duchovně i fyzicky. Slouží také ve výuce náboženství v okolí a v pastoraci v místním domově pro seniory. V klášteře se schází jednotlivci i skupiny mládeže, maminek, příležitostně zde probíhají Kurzy alfa, na víkend přijíždějí skupiny z farností, otcové, rodiny s dětmi, kterým je dům především určen. Sestry se snaží věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným rodinám a těm, které potřebují podporu.

2019 - 2020

Potřeba rekonstrukce zámku

Za 60 let užívání se technický stav zámku zhoršil natolik, že bylo třeba provést rekonstrukci. Aby zámek mohl sloužit přijíždějícím návštěvníkům celoročně, bylo nutné řešit nevyhovující vytápění zámku, havarijní stav kanalizace, elektřiny i vody a snížit vlhkost v ubytovacích prostorách.

Na rekonstrukci se podílela firma Redomo a.s. V tomto období jsme také vděčné za zachování přízně a pomoci mnohých dobrovolníků, kteří nám přijížděli pomáhat s různými úpravami v parku kláštera. 

Stav před rekonstrukcí

Fotografie z průběhu rekonstrukce

Sestra Eliška Pretschnerová

(1911 - 1993)

Sestra Eliška Pretschnerová vedla kongregaci Školských sester letech 1970-1983, poté se stala generální představenou v Římě. Během této doby byla na Hoješíně 14 měsíců internována a podrobována dlouhým výslechům státní bezpečnosti (prosinec 1973 – únor 1975). Po skončení své služby v Římě zde prožila posledních 10 let života (1983 – 1993). 4. 5. 1993 zde sestra Eliška. Pohřbena byla ve Slatiňanech.

Byla blízká lidem, nebála se žádné práce, brala si noční služby u nemocných sester a ráda pracovala na zahradě. Překládala články z cizojazyčných časopisů, rozesílala je kněžím i věřícím. Lidé obdivovali její úsměv, dobrotu, modernost, otevřenost mladým lidem. Hoješín byl otevřený pro každého, kdo chce přijet. Snažila se být příchozím k dispozici. Příklad jejího života nezanikl. 

Mnozí čerpají z příkladu jejího života a hledají u ní pomoc a přímluvu. Proto se sestry české provincie Školských sester sv. Františka rozhodly zahájit její beatifikační proces. Probíhá v královéhradecké diecézi. Věříme, že se sestra Eliška stane příkladem, že má co říci i dnešní společnosti – především svým duchem služby, prostoty, nezávislosti na hmotných věcech, radosti a lásky a úcty ke všem bez rozdílu. V zámku zpřístupněno místo, ve kterém žila na konci svého života. Je také možné ji prosit o přímluvu.

Moto jejího života: Přišla jsem vám sloužit.