Modlitbou za Dům sestry Elišky

Děkujeme za modlitbu za všechny kdo žijí a přijíždějí do Domu sestry Elišky. O požehnání pro tento dům, ochranu od škody a neštěstí, o radost a pokoj pro všechny, kdo sem přijíždí,

Za dobrodince Kongregace sloužíme každý měsíc mši svatou, ve které budeme pamatovat také na vás.

Pomocí, brigádou, odbornou prací

Abychom mohli zlepšovat prostředí Domu sestry Elišky, organizujeme pravidelné brigády. Jsme vděčni také za drobnou i odbornou pomoc a těžší práce, které nám pomůžete zvládnout.

Příspěvkem na zaplacení nákladů na rekonstukci

Náklady na rekonstrukci se snažíme pokrýt z více zdrojů. Jsme vděčni všem dárcům za příspěvky, které nám pomáhají tuto rekonstrukci dokončit a zaplatit. V pravé části je uvedena částka, kterou ještě potřebujeme pro tento účel vybrat. 

Pokud chcete přispět na zaplacení nákladů na rekonstrukci, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte variabilní symbol číslo: 1750.

K 1.9.2021
zbývá doplatit:

3 322 925 Kč

Příspěvkem na provoz Domu sestry Elišky

Dům sestry Elišky chce podporovat rodiny a všechny, kdo si chtějí přijet odpočinout a načerpat síly. Aby mohl být dům otevřen rodinám a pro aktivity dětí a mládeže, hledáme další způsoby pokrytí nákladů na provoz domu. 

Pokud byste rádi přispěli na provoz domu, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte variabilní symbol číslo: 17501.

Příspěvkem na pobyt rodin s více dětmi

Víme o nelehké finanční situaci některých rodin. Tyto rodiny nedosahují na možnost zaplatit příspěvek na některou z nabízených aktivit Domu sestry Elišky. Proto jsme otevřeli možnost je finančně podpořit.

Pokud byste rádi přispěli na pobyt rodin, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte tento variabilní symbol číslo: 17502.

Dopis z Domu sestry Elišky všem přátelům a dobrodincům

24. 4. 2021

Milí přátelé a dobrodinci Domu sestry Elišky na Hoješíně,

s pomocí brigádníků jsme dokončili  některé práce okolo domu i v jeho interiéru. Očistili jsme a přestěhovali uskladněný nábytek a kapli jsme připravili pro sloužení bohoslužeb.

Proběhla i dřevorubecká brigáda na prořezání stromů, jiná skupina opravila a nabarvila plot pod zámkem. Při těchto brigádách jsme prožili krásné společenství s rodinami z různých míst republiky.

Díky vašim darům jsme mohli pořídit dlažbu, skříně do pokojů, židle do přednáškového sálu a drobné vybavení do jednotlivých pokojů. Podařilo se nám také zařídit jídelnu a základní vybavení kuchyně.

Sestry kromě dokončování rekonstrukce slouží v pastoraci, kde se opět zapojují do výuky náboženství a setkávání různých společenství.

Na letní období chystáme tábor a další aktivity. Doufáme, že je budeme moct uskutečnit a že se všem v nově upraveném prostředí bude líbit.

Sestry každý týden adorovaly ke cti sv. Josefa, který je patronem pro letošní rok.

V březnu papež František zahájil “Rok rodiny Amoris laetitia”.  Také my chceme vytvořit prostor, ve kterém by se rodiny mohly setkávat a společně sdílet svou víru.

Velikonoční svátky jsme prožili již v naší kapli. Pokud to opatření dovolí, čekají nás v nejbližší době  víkendové obnovy, duchovní obnova se sestrou Eliškou a  prostor pro exercicie, čas na ztišení a modlitbu. 

Čeká nás kolaudace stavby a žehnání Domu sestry Elišky. Poté se bude moci dům otevřít všem, kdo sem budou chtít přijet.

Pro podporu našeho díla i nadále prodáváme různé produkty. Nově i pohledy a pexeso věnované sestře Elišce. Aktualizovali jsme seznam vybavení, na jehož pořízení nám pomůžete přispět. 

Vyprošujeme vám Boží požehnání a pravidelně za vás obětujeme mši svatou. Těšíme se, až se opět setkáme!

Vaše sestry z Hoješína.