Modlitbou za Dům sestry Elišky

Děkujeme za modlitbu za všechny kdo žijí a přijíždějí do Domu sestry Elišky. O požehnání pro tento dům, ochranu od škody a neštěstí, o radost a pokoj pro všechny, kdo sem přijíždí,

Za dobrodince Kongregace sloužíme každý měsíc mši svatou, ve které budeme pamatovat také na vás.

Pomocí, brigádou, odbornou prací

Abychom mohli zlepšovat prostředí Domu sestry Elišky, organizujeme pravidelné brigády. Jsme vděčni také za drobnou i odbornou pomoc a těžší práce, které nám pomůžete zvládnout.

Příspěvkem na zaplacení nákladů na rekonstukci

Náklady na rekonstrukci se snažíme pokrýt z více zdrojů. Jsme vděčni všem dárcům za příspěvky, které nám pomáhají tuto rekonstrukci dokončit a zaplatit.

Pokud chcete přispět na zaplacení nákladů na rekonstrukci, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte variabilní symbol číslo: 1750.

3000000
zbývá doplatit k 1.11.2021, děkujeme za vaše příspěvky.

Příspěvkem na provoz Domu sestry Elišky

Dům sestry Elišky chce podporovat rodiny a všechny, kdo si chtějí přijet odpočinout a načerpat síly. Aby mohl být dům otevřen rodinám a pro aktivity dětí a mládeže, hledáme další způsoby pokrytí nákladů na provoz domu. 

Pokud byste rádi přispěli na provoz domu, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte variabilní symbol číslo: 17501.

Příspěvkem na pobyt rodin s více dětmi

Víme o nelehké finanční situaci některých rodin. Tyto rodiny nedosahují na možnost zaplatit příspěvek na některou z nabízených aktivit Domu sestry Elišky. Proto jsme otevřeli možnost je finančně podpořit.

Pokud byste rádi přispěli na pobyt rodin, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte tento variabilní symbol číslo: 17502.