Setkávání maminek s dětmi

Čtvrtky 9.30 – 11.00 termíny: na přiloženém plakátku Přezůvky s sebou Pozesení u čaje, kávy, sdílení, modlitba…

Pobožnost prvních pátků v měsíci

 Přiležitost k setkání se s Pánem na každý první pátek… Od 9 hodin výstavení Nejsvětější svátosti oltářní v 18.15 nešpory, růženec, požehnání v 19 hodin mše svatá