Vítejte na Hoješíně

Jsme společenství řeholních sester (Školské sestry svatého Františka z Assisi). Společně žijeme, modlíme se a pečujeme o náš "Dům sestry Elišky pro obnovu rodin" na Hoješíně. Náš dům je otevřen pro všechny, kdo se potřebují na chvíli zastavit, ztišit a duchovně občerstvit. Je otevřen pro jednotlivce, rodiny i farní společenství.

Bohoslužby

I přes rekonstrukci můžete s námi slavit bohoslužbu vždy v Pondělí (7:00), Pátek (7:00), Sobotu (7:00) a Neděli (9:30) v Seči.

Rekonstrukce

Náš dům prochází rozsáhlou rekonstrukcí, aby se stal domem sestry Elišky pro modlitbu, setkávání a povzbuzení pro rodiny...

Kontakt

Napište nám nebo volejte na +420 733 755 824

Naše charisma:

apoštolská práce prožívání evangelia kajícnost chudoba

Odpovídáme na znamení doby a na potřeby Církve jako její věrné služebnice a radostně sloužíme chudým a jinak potřebným.

Pořádáme duchovní obnovy a setkání pro rodiny, seniory, mládež i děti, duchovní cvičení nebo víkendové pobyty: „modlitba a služba“. Je možné k nám přijet na rodinnou nebo farní rekreaci, na letní tábor nebo na osobní odpočinek.

Chcete vědět

jak probíhá rekonstrukce?

Co se u nás děje

Pravidelné akce

Tábor v Brtnici u Jihlavy

Letos s dětmi plánujeme prožít dobrodružství Josefa Egyptského, který se z pasáčka ovcí stal Safenat Paneachem – tedy zachráncem světa.

Setkávání maminek s dětmi

Čtvrtky 9.30 – 11.00 termíny: na přiloženém plakátku Přezůvky s sebou Pozesení u čaje, kávy, sdílení, modlitba…

Pobožnost prvních pátků v měsíci

 Přiležitost k setkání se s Pánem na každý první pátek… Od 9 hodin výstav Nejsvětější svátosti oltářní v 18.15 nešpory, růženec, požehnání v 19 hodin mše svatá

Jak k nám

Přítel na dosah

Hoješín 1
Seč, okres Chrudim
Pardubický kraj, Česko

Přítel na telefonu
Přítel na emailu