Vítejte na Hoješíně

Jsme františkánské řeholní společenství sester. Žijeme, modlíme se a pracujeme po vzoru sv. Františka z Assisi. Naše komunita se nachází na Hoješíně u Seče a je otevřená všem, kdo se chtějí na chvíli zastavit, ztišit a duchovně občerstvit. V Domě sestry Elišky chceme vytvářet prostředí pro obnovu rodin, jednotlivců, skupin i farních společenství.

Historie

Rokokový zámeček vystavěl v roce 1750 Karel Josef Schmiedl ze Schmieden. Od roku 1958 zde žijí a působí Školské sestry sv. Františka.

Fotogalerie

Zveme vás k prohlídce fotografií ze života komunity sester a jejích přátel a z různých akcí návštěvníků Domu sestry Elišky.

Bohoslužby

Během rekonstrukce s námi můžete slavit bohoslužby vždy v pondělí (7.00), v pátek (7.00), v sobotu (7.00), v sobotu (7.00) a v neděli (9.30) v Seči.

 ŠKOLSKÉ SESTRY

SV. FRANTIŠKA

Naše charisma:

apoštolská práce prožívání evangelia kajícnost chudoba

Odpovídáme na znamení doby a na potřeby Církve jako její věrné služebnice a radostně sloužíme chudým a jinak potřebným.

Asset-2-b5a24917

Pořádáme duchovní obnovy a setkání pro rodiny, seniory, mládež i děti, duchovní cvičení nebo víkendové pobyty: „modlitba a služba“. Je možné k nám přijet na rodinnou nebo farní rekreaci, na letní tábor nebo na osobní odpočinek.

Chcete vědět

jak probíhá rekonstrukce?

Zveme vás

Pravidelné akce

Setkávání maminek s dětmi

Čtvrtky 9.30 – 11.00 termíny: na přiloženém plakátku Přezůvky s sebou Pozesení u čaje, kávy, sdílení, modlitba…

Pobožnost prvních pátků v měsíci

 Přiležitost k setkání se s Pánem na každý první pátek… Od 9 hodin výstavení Nejsvětější svátosti oltářní v 18.15 nešpory, růženec, požehnání v 19 hodin mše svatá

Jak k nám

Hoješín 1
Seč, okres Chrudim

538 07