2021

2020

Maxibrigáda proběhla 12.12.2020. Autorem fotografií je Slávek Knotek. Odkazy naleznete v galerii Člověk a víra zde a zde. 

Ikona Sv. rodiny putovala během adventní a vánoční doby po rodinách v našem okolí. Fotografii z těchto návštěv přikládáme k textu.

Maminky v době mezi “covid vlnami”. V tomto období se nám podařilo opět setkat a prožít společně vzácný čas.

Zámek a pokračování rekonstrukce během podzimu pomalu spěje do poslední fáze.

Podzimní brigády probíhaly především v parku a v okolí zámku. Děkujeme všem, kdo nám pomáhali. 

Pouť ke sv. Františkovi do Golčova Jeníkova. Vydali jsme se na ni na svátek sv. Františka z Assisi 4.10.2020.

Podzimní dřevorubení u nás proběhlo během září a října letošního roku. Prořezali jsme stromy a udělali další úpravy v zámeckém parku.

Jezírko jako nové, vyčištěné a upravené. Jistě ke cti Panny Marie, jejíž socha se u něj nachází.

Brigáda Olešnice proběhla o víkendu 28.-30.8.2020. Autorem fotografií je Slávek Knotek. Odkazy naleznete v galerii Člověk a víra zde a zde. Jejich výběr najdete v naší galerii.

Návštěva od Ancillky z Hostěradic nás navštívila na konci prázdnin.

Rodinky u nás o letošních prázdninách hojně jezdily na dovolenou odpočinout si a načerpat nových sil.

Jubilejní obnova slibů na Pannu Marii Andělskou 2.8.2020. Sestra Gratia obnovila po 25 letech své řeholní sliby. Slavnost proběhla v mateřinci v Praze na Břevnově.

Andílci na podporu Hoješína je nápad sester na podporu úhrady nákladů na rekonstrukci zámku.

Na naší provinční kapitule jsme se setkaly sestry z celé české provincie, abychom posílily naše vztahy a duchovní rozměr našeho společenství.

Komunitní pouť ke kapli sv. Izidora v Mrákotíně jsme podnikli v červenci.

Pěší poutníci ke sv. Zdislavě se v červenci vydali do Křižanova a Jablonného.

Prázdninové činnosti během července se soustředily na péči o zahradu a zámecký park.

Vše na Hoješíně dostává nový kabát, zámek i přírodní plot.

Předprázdninové setkání maminek proběhlo tentokrát venku v zámeckém parku.

Předprázdninové chvály proběhly tradičně třetí čtvrtek v měsíci ve Slatiňanech.

Co přinesl třetí červnový víkend, aneb různá setkání na Hoješíně.

Co přinesl druhý červnový víkend. Proběhl ve znamení pomoci i návštěv.

Hoješínský zámeček v červnu se začal připravovat na novou fasádu, pokládaly se podlahy a dokončovaly různé práce.

Co přinesl první červnový víkend. Nám blízká setkání maminek i rodinná setkání. Na zahradě se plely záhony.

Květen u nás – setkání s Bohem i lidmi. Mariánský měsíc je příležitostí ke společné modlitbě růžence a májovým pobožnostem.

Květen u nás – jak pokračuje stavba. Sundaná fasáda ukazuje historické úpravy stavby a v parku probíhají velké úpravy.

Květen u nás – lidová tvořivost. Pustily jsme se do zahradních prací všeho druhu.

Květen u nás – bohoslužby. Čas na modlitbu a společné slavení liturgie mají v našich životech výhradní místo.

Ovečky na Hoješíně máme teprve pár měsíců, ale jsme moc rády, že jsme mohly poskytnout prostor pro jejich chov.

Rekonstrukce pokračuje, přikládáme aktuální fotografie ze stavby.

Velikonoční program pro ZŠ v Seči proběhl na 1. stupni pod vedením sestry Gratie.

Svědectví o sestře Elišce v Miloticích bylo spojeno s prosbou o finanční pomoc na rekonstukci zámku.

Spolčo mládeže v Ronově nad Doubravou proběhlo za hojného počtu v místní faře.

První jarní brigády probíhaly nejen na zahradě, ale i malovaly jsme i pokoje ve Skleníku.

Vstupujeme do postní doby s cílem prohloubit osobně i ve společenství svůj vztah k Pánu.

Chvály Slatiňany proběhly již tradičně v kapli sester.

Při dětské mši sv. v Heřmanově Městci se zapojujeme do zpěvu spolu s místními farníky.

Tříkrálová sbírka proběhla jako již tradičně i v našem kraji.

Starší fotografie

Starší fotografie z našich akcí najdete v galerii.